جلسهٔ ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا استان مازندران به ریاست حسین زادگان استاندار مازندران به صورت ویدئو کنفرانس همزمان با حضور هادی خنجری فرماندارشهرستان بهشهر در محل فرمانداری شهرستان بهشهر برگزار گردید

چاپ محتويات