جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد حامدی معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری برگزار گردید

چاپ محتويات