باحضور دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور به صورت ویدئو کنفرانس

چاپ محتويات