دکتر صفرنژاد ، فرماندار شهرستان نوشهر، ضمن تلاش برای جلب مشارکت عموم مردم در جهت مبارزه اصولی با شیوع بیماری کرونا،خواستار آن شد مردم شریف شهرستان با حفظ آرامش و توکل به پروردگار، در خانه ها بمانند

چاپ محتويات