جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست دکتر صفرنژاد فرماندار شهرستان نوشهر برگزار گردید.

چاپ محتويات