افتتاحیه یکواحد گردشگری اقامتگاه بوم گردی بام سر درخلیل شهر بااشتغالزایی 2نفرمستقیم و5نفرغیرمستقیم باحجم سرمایه گذاری بیش از2500میلیون ریال در عرصه 5000مترمربع افتتاح و به بهره برداری رسید

چاپ محتويات