جلسه و بازدید میدانی هادی خنجری فرماندار شهرستان بهشهر به همراه نظری مدیر کل راه و شهرسازی و بخشدارن مرکزی و یانسر و روسای راه‌ و شهرسازی و راهداری از پروژه های راه روستایی شهرستان

چاپ محتويات