اعتبار هزینه شده یک میلیارد و 550 میلیون تومان در رستمکلا به بهره برداری رسید

چاپ محتويات