پیگیری مجدانه اجرای طرح کارورزی برای ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی

تاکید سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه بر ورود جدی همه دستگاههای اجرایی با محوریت فرمانداران در ۲۲ شهرستان بر استفاده حداکثری از فرصت طلایی ایجاد شده از سوی دولت محترم تدبیر و امید در قالب طرح کارورزی برای ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی.

دکتر سیدرحیم بخشی در نشست با مدیران کل ، معاونین و کارشناسان ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی در راستای  راهبرد تدبیر اقتصادی عالیترین مقام اجرایی استان  و شعار " ما میتوانیم " اعلام کردند ، روزانه بویژه در ملاقات عمومی روزهای سه شنبه جناب آقای حسین زادگان ، استاندار محترم شاهد مراجعات تحصیلکردگان بعضا به همراه خانواده برای اشتغال میباشیم در حالیکه آنها میتوانند با اطلاع رسانی دقیق و رفع تنگناهای موجود در واحدهای تولیدی و صنعتی با تسهیلات ایجاد شده جذب شوند.

 ایشان اعلام کردندپذیرفته نیست دو سیستم طراحی شده در سطح ملی در تامین اجتماعی و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  برای این منظور فعال هستند،در احتساب محدویت سنی و پایان دانش آموختگی مغایرت داشته باشندلذا پیگیری جدی موضوع از طریق وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاون اول محترم ریاست جمهوری در اولین فرصت ضروری است.

اداره کل تامین اجتماعی هفته آتی طی بخشنامه ای به ادارات تابع مستثنی کردن کارورزان که در مدت ۴تا۶ماه در قالب مسئولیت مدنی جذب و حق الزحمه دریافت  میکنند را مدنظر قرار دهند.

 آن دسته از کارفرمایانی که کارورز جذب میکنند باید مورد تشویق قرار گیرند و در زمان‌ حضور بازرسان تامین اجتماعی نبایستی بعضا دچار مشکلات احتمالی شوند. در مازندران  در فراخوان اعلام شده حدود ۱۲۰۰۰ نفر  در مقاطع فوق دیپلم تا دکتری ثبت کردند که حدود ۳۵۰۰ نفر واجدالشرایط میباشند لذا زیبنده نیست با مزیت های که استان در بخشهای کشاورزی،  گردشگری و صمت دارد نتوانیم زمینه را برای جذب آنها فراهم کنیم و این امر با مدیریت جهادی و استفاده ازظرفیت شهرستانها  با محوریت فرمانداران قابل انجام است.کمیته فنی سه نفره با حضور نمایندگان دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری ، تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی تشکیل گردید تا روزانه موضوع را رصد نمایند.

اجرای موفق طرح کارورزی میتواند کارآفرینان  با رعایت پیوست  جوانان و زنان برای استان معرفی کند.

 

چاپ محتويات