خبرنگاران نقش مهمی در حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی دارند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بابلسر، اسماعیل حسن زاده امروز در کارگاه آموزشی رسالت خبرنگاران در ارتقای سرمایه اجتماعی در سالن اجتماعات دانشگاه مازندران، اظهار داشت: حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و تاب آوری ملی از مهمترین نیازهای امروز کشور بوده و از طرفی افزایش سرمایه اجتماعی، امید و اعتماد مردم مهمترین رسالت دولت است.

وی افزود: خبرنگاران و روابط عمومی ها نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی به ویژه در هنگام مواجهه با مشکل و بحران دارند و بی توجهی به این عنصر مهم، تنزل سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی و اقتصادی کشور را در پی دارد.

فرماندار بابلسر تصریح کرد: هدف از برگزاری این دوره آموزشی؛ پیوند میان خبرنگاران و سرمایه های اجتماعی بوده تا با آشنایی و وحدت نظر میان خبرنگاران و نیازهای کشور در جهت حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی گام برداشته شود.

حسن زاده تصریح کرد: اگر یک فعال رسانه ای به طور دقیق و صحیح از این رابطه آگاه نباشد و نقش و رسالت خود را به درستی ایفا نکند در حقیقت موجب هدر رفت سرمایه اجتماعی می شود و با برگزاری این دوره ها میتوان خبرنگاران را با رسالت واقعی شان آشنا کرد و آنها را به سمت دستیابی به اهداف کلان نظام و انقلاب سوق داد.

وی افزود: یکی از برنانه های مهم ما برگزاری این دوره های آموزشی با استفاده از تجارب متخصصان و کارشناسان فن بوده و انتظار می رود با استقبال اهالی رسانه و روابط عمومی ها به نقطه هدف که همان رشد و توسعه همه جانبه شهرستان، استان و کشور است، دست پیدا کنیم.

چاپ محتويات