کاهش غریق مبنای فعالیت های ستاد خدمات سفر شهرستان قرار گیرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بابلسر اسماعیل حسن زاده در جلسه طرح سالمسازی دریا، اظهار داشت: موضوع غریق و جلوگیری از تلفات انسانی از جمله برنامه های ما در سطح شهرستان است.

وی افزود: به منظور پیشگیری و ارتقاء ایمنی در ساحل و ارایه خدمات مناسب به شهروندان و مسافران ستاد خدمات سفر شهرستان تشکیل و کارگروه های مختلفی در این ستاد فعال شده است.

فرماندار بابلسر خاطرنشان کرد: براساس آمارها بابلسر به عنوان مقصد اول گردشگری مسافران مطرح بوده و سالانه بیش از 15 میلیون گردشگر داخلی و خارجی به این شهرستان سفر می کنند.

حسن زاده ادامه داد: تمام تلاش ما ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش حضور مسافران و حفظ گردشگران در شهرستان بوده و همه مسیولان باید برای تحقق این مهم در بابلسر تلاش کنند.

وی تصریح کرد: امسال مبنای عمل و برنامه های ما کاهش غریق در شهرستان بوده و با بسیج امکانات در حال برنامه ریزی منظم برای تحقق این مهم هستیم تا مسافران با خاطره خوش این شهرستان را ترک کنند.

فرماندار بابلسر خاطرنشان کرد: حضور مسافران در این شهرستان موجب افزایش درآمد بومی ها این منطقه می شود و حفظ حضور مسافران نیازمند یک عظم همگانی و برنامه ریزی دقیق است.

چاپ محتويات