باشگاه کتابخوانی در بابلسر تقویت شود

فرماندار بابلسر

باشگاه کتابخوانی در بابلسر تقویت شود

اسماعیل حسن زاده در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان به تقویت باشگاه کتاب در شهرستان بابلسر تاکید کرد و گفت: همه مدارس موظفند یک سمن در زمینه کتابخوانی داشته باشند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش اقدامات لازم را در تقویت تشکلها و سمن های دانش آموزی انجام دهد، گفت: همه باید کمک کنند فرهنگ کتابخوانی در شهرستان نهادینه شود.

فرماندار بابلسر  خواستار آمار دقیق از میزان سرانه مطالعه و فضای کتابخوانه شهرستان شد و افزود: باید کار پژوهشی برای ارتقا فرهنگ کتابخوانی انجام شود.

حسن زاده با اشاره به تاکیدات استاندار مازندران در خصوص تشکیل سمن های دانش آموزی در سطح مدارس عنوان کرد:  با تشکیل سمن های دانش آموزی در سطح مدارس دانش آموزان با انواع فعالیت های مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آشنا می شوند.

وی با تاکید به اینکه شهرداری زمین های مناسب برای احداث کتابخانه را به انجمن کتابخانه معرفی کند، اظهار کرد: روستاهایی که تمایل به احداث کتابخانه دارند، شناسایی شوند.

در پایان این جلسه فرماندار و اعضای انجمن کتابخانه شهرستان از سوی مدیرکل کتابخانه های استان به جهت پیگیری مصوبات و برگزاری جلسات مستمر تقدیر شدند.

 

چاپ محتويات