برگزاری ملاقات مردمی اسماعیل حسن زاده فرماندار بابلسر در روز سه شنبه

گزارش تصویری از برگزاری ملاقات مردمی اسماعیل حسن زاده فرماندار بابلسر در روز سه شنبه

 

چاپ محتويات