بانوان کارمند فرمانداری شهرستان محمودآباد به مناسبت روز زن تجلیل شدند

در پایان فرماندار محمودآباد به همراه معاونین و بخشدار مرکزی با اعطای لوح تقدیر و هدیه روز مادر و هفته زن را به بانوان شاغل در فرمانداری تبریک گفت.

چاپ محتويات