فارسی| En امروز : 24 مهر 1398
سید رحیم بخشی
سید رحیم بخشی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید