فارسی| En امروز : 5 تیر 1398
جلسه پیگیری الحاق شهرک های ساحلی به بافت روستای هلی کلا
(خوش آمدی مسافر شام)
مرکز سامد
نشست مهندس طالبی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران با بخشدار مرکزی رامسر
برخورد جدی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران با سنگ اندازی دستگاه های اجرایی
دیدار فرماندار سوادکوه شمالی با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها
کمیته فنی اشتغال روستایی
ملاقات عمومی ۱۳۹۸.۳.۲۸
‍ حضور متفاوت مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در روستای پلور تا مشارکت مردم در ساخت وسازهای روستایی
جلسه کمیته ملی وام دهیاری ها
جشنواره سیر روستای اتو
ملاقات عمومی
قطعی چند روزه فرستنده های تلویزیونی 5 روستای رامسر و رفع مشکل با پیگیری مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران
دیدار فرمانداران چالوس ، کلاردشت ، سوادکوه با مدیر کل امور روستایی و شوراها
خسرو طالبی
خسرو طالبی مدیرکل دفتر امور روستایی ارتباط مستقیم
پیوند ها