فارسی| En امروز : 11 خرداد 1399
 بازدید دکتر گلچوب مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از چند واحد تولیدی خسارت دیده سیل اخیر در شهرستانهای سیمرغ ، بابلسر و جویبار
دیدار کارکنان دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با مهندس خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران
✅ بررسی مسائل و مشکلات شرکتهای اکسیر باران و افشان شیر
جلسه تنظیم بازار با حضور دکتر مهدی گلچوب مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران
بازدید مهدی گلچوب مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از نمایشگاه توانمندی های صنعت استان مازندران
مهدی گلچوب
مهدی گلچوب مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی ارتباط مستقیم
پیوند ها