فارسی| En امروز : 11 خرداد 1399
جلسه شورای مهارت شهرستان
سومین مرحله رزمایش کمک مومنانه
بازدید فرماندار از پروژه های حوادثی
نشست هم اندیشی فرماندار با تولیدکنندگان
بازدید سرزده فرماندار از مدارس
تودیع و معارفه مدیر شعبه تامین اجتماعی نکا
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
عبدالجواد توحیدی مقدم
عبدالجواد توحیدی مقدم فرمانــدار شهـرستـان نکا ارتباط مستقیم
پیوند ها