فارسی|En امروز : 2 خرداد 1397
برگزاری کارگروه شورای سلامت شهرستان نکا
از سد گلورد بازدید و مشکلات روستای کارکم بررسی شد
مشکلات مسکن مهر بررسی شد
جعفر احمدی
جعفر احمدی فرماندار شهرستان نکا ارتباط مستقیم
پیوند ها