فارسی|En امروز : 3 تیر 1397
تلاش ما تسهیل امور تولیدکنندگان است
تخصیص 13میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان بابلسر در سال 1397 در شورای برنامه ریزی استان
احمد واثق نژاد بعنوان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بابلسر منصوب شد
دعوت فرماندار بابلسر از مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس
پیام فرماندار بابلسر
سید علی اسد
سید علی اسد فرماندار شهرستان بابلسر ارتباط مستقیم
پیوند ها