فارسی| En امروز : 23 آبان 1398
جلسه آزاد سازی سواحل
کارگروه اجتماعی ، فرهنگی
ورزش صبحگاهی
دیدار با امام جمعه تنکابن
بازدید از روستاهای بخش نشتا
شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردم نهاد
شورای هماهنگی و پشتیبانی انتخابات
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
جلسه کمیته فرعی شورای فرهنگ عمومی
شورای هماهنگی و پشتیبانی انتخابات
مراسم استقبال از قهرمان کشتی آزاد جهان
بازدید از آموزشگاه اقبال ۳
 نواختن زنگ پدافند غیر عامل، مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید
نشست با روابط عمومی ادارات
ستاد برگزاری مناسبت های نیمسال دوم ۹۸
سید امیر حسینی جو
سید امیر حسینی جو فرماندار ویژه شهرستان تنکابن ارتباط مستقیم
پیوند ها