فارسی| En امروز : 16 آذر 1398
جلسه انتخاب معتمدین هیات اجرایی یازدهمین دور ه مجلس شورای اسلامی با حضور  انصارالحسینی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی
ملاقات عمومی هادی خنجری فرماندار شهرستان بهشهر مطابق روزهای سه شنبه صبح امروز در دفتر فرماندار برگزار شد
جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سوادکوه شمالی با حضور پاریاو معاون فرماندارشهرستان برگزار گردید ‎
جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سوادکوه شمالی با حضورانصارالحسینی  فرماندارشهرستان  برگزار گردید
  بازدید انصارالحسینی فرمانداربه اتفاق یخکشی مدیر عامل آب منطقه ای استان از پروژه  ساخت پل منگل
جلسه اظطراری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان با حضور انصارالحسینی فرماندار برگزار گردید .
جلسه ویدئو کنفرانس با فرمانداران شهرستان ها سراسر استان به ریاست حسن نژاد  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری