فارسی| En امروز : 25 تیر 1399
در شهرستان آمل باتوجه به هشدارها و اطلاع رسانیها و برگزاری جلسات مستمر در رابطه با بیماری کرونا هر روز وضعیت بحرانی تر می شود
با توجه به اینکه جناب آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهور تا پایان هفته جهت این موضوع به مازندران سفر خواهند کرد
حجم بیماری و پراکندگی آن در سطح جامعه بسیار وسیع است و علیرغم تکمیل ظرفیت بیمارستانهای شهرستان ، هر روز بر تعدادبیماران اضافه می گردد
: باتوجه به وضعیت قرمز در شهرستان همه دهیاران و شوراهای اسلامی به روستائیان اطلاع رسانی نمایند که زدن ماسک در سطح جامعه باید به صورت یک فرهنگ پیاده شود
بخشداران با استفاده از ظرفیت دهیاران در جهت اطلاع رسانی به روستائیان تمام تلاش خود را به کارگیرند و در صورت نیاز می توانند به درب منازل بروند وبه مردم اطلاع رسانی و هشدارهای بهداشتی و درمانی را به سمع و نظر مردم برسانند .
باتوجه به وضعیت قرمز در شهرستان همه دهیاران و شوراهای اسلامی به روستائیان اطلاع رسانی نمایند که زدن ماسک در سطح جامعه باید به صورت یک فرهنگ پیاده شود و تنها راه مقابله با بیماری کرونا فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک می باشد .
خلاف اسفندماه ، بیماری شدت بیشتری به خود گرفته و خیلی از بیماران که علامت کمتری دارند و خودشان نیز ناقل هستند باعث گسترش بیماری می شوند
باتوجه به موضوع جلسه ، تمام هم و غم ما در شهرستان آمل اولویت اشتغال و کارآفرینی می باشد وبرنامه ریزی در این رابطه می تواند گامهای مثبتی در بحث توسعه صنعت و صادرات و تولید بردارد .
هر شهرستان نسبت به شناسایی مراکز پرتراکم و پرخطر ـ پاساژها ـ تعطیلی تالارها و برگزاری مراسم عروسی و عزا در سطح استان و شهرستانها را تعطیل و رستورانها با فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک اجازه فعالیت دارند .
رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در دستور کار همه مدیران و مردم قرار گیرد .