فارسی| En امروز : 4 بهمن 1399
جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با حضور اعضای ستاد کرونا شهرستان و خبرنگاران شهرستان در سالن اجتماعات فرماندار ی برگزار گردید.
جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با حضور اعضای ستاد کرونا شهرستان و خبرنگاران شهرستان در سالن اجتماعات فرماندار ی برگزار گردید.
ششمین جلسه کمیته مقابله با عرضه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان با حضور فرماندهی انتظامی استان
سومین جلسه مدیریت بحران شهرستان با حضور اعضای جلسه بحران در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید .
جلسه ستاد پیشگیری ـ هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان آمل به ریاست علیرضا شریعت معاون استاندار و سرپرست  فرمانداری ویژه شهرستان آمل
جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با حضور اعضای ستاد کرونا شهرستان در سالن اجتماعات فرماندار ی برگزار گردید.
مانور عمومی اعلام وضعیت اضطرار در آمل با وضعیت قرمز کرونایی
جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با حضور اعضای ستاد کرونا شهرستان در سالن اجتماعات فرماندار ی برگزار گردید.
جلسه  کار گروه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان سوادکوه شمالی با حضور انصارالحسینی فرماندار شهرستان برگزار گردید
جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با حضور  انصارالحسینی فرماندار و اعضای ستاد کرونا شهرستان در سالن اجتماعات فرماندار ی برگزار گردید.