امروز پنج شنبه, 08 تیر 13961ـ انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداري، فرمانداري ها و بخشداريهاي تابعه در حدود اختيارات قانوني تفويض شده. 2ـ انجام امور تشكيلات استانداري و واحدهاي سازماني تابعه. 3ـ انجام فعاليتهاي مربوط به بهبود فرآيند انجام كار در استانداري و واحدهاي سازماني تابعه. 4ـ انجام تشريفات قانوني استخدام و تهيه و صدور احكام استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه…

رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز2014
مجموع40638310

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری