فارسی| En امروز : 28 اسفند 1397

حسن خیریانپور ـ در کارگروه اشتغال خبر داد :

تعداد 131 طرح اشتغال روستایی توسط کمیته نظارت استان بازرسی خواهند شد

کد خبر : 77641 19 دی 1397
پ

حسن خیریانپور معاون استاندار و رئیس کمیته نظارت استان تصریح کرد: در مرحله اول سهمیه استان مازندران مبلغ 165 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که مبلغ 214 میلیارد و 880 میلیون تومان معادل 129/84 درصد در بانک های عامل به انعقاد قرارداد منتهی و تعداد 1300 نفر توانستند مبلغ 185 میلیارد و 373 میلیون تومان از این محل تسهیلات دریافت نمایند که از محل پرداخت این تسهیلات توسط صاحبان طرح ها تعداد 3776 نفر اشتغال جدید باید ایجاد می شد. ‎

 

حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران که در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان سخن می گفت به همه مدیران بانک های عامل ـ مدیران کل دستگاه های اجرایی و فرمانداران تأکید کرد: مراقبت نمایند تسهیلات پرداختی در جای خودش و بدون انحراف احتمالی پرداخت و هزینه شده و حتماً تسهیلات پرداختی باید دو هدف ایجاد اشتغال و افزایش تولید را به همراه داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت:  با همین رویکرد در سطح استانداری نیز سه اکیپ نظارتی تشکیل دادیم که در گام اول تعداد 131 طرح بهره مند شده از تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری از محل منابع صندوق توسعه ملی (کارا) را در 22 شهرستان استان بصورت میدانی مورد بازرسی قرار خواهند داد و در قالب فرمت طراحی شده روند اجرای طرح را دقیقاً بررسی و صورتجلسه کرده و هرگونه موارد انحرافی را جهت اتّخاذ تصمیم قانونی به کارگروه اشتغال استان گزارش خواهند کرد.
حسن خیریانپور معاون استاندار و رئیس کمیته نظارت استان تصریح کرد: در مرحله اول سهمیه استان مازندران مبلغ 165 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که مبلغ 214 میلیارد و 880 میلیون تومان معادل 129/84درصد در بانک های عامل به انعقاد قرارداد منتهی و تعداد 1300 نفر توانستند مبلغ 185 میلیارد و 373 میلیون تومان از این محل تسهیلات دریافت نمایند که از محل پرداخت این تسهیلات توسط صاحبان طرح ها تعداد 3776 نفر اشتغال جدید باید ایجاد می شد.
 وی گفت: صاحبان طرح ها و بهره مند شده از تسهیلات باید اشتغال تعهد شده در طرح خود را به نحو کامل ایجاد درغیر اینصورت تخلف محسوب و با متخلفین برخورد خواهد شد.

اشتراک گذاری