فارسی| En امروز : 28 اسفند 1397

برنامه 100 روزه دستگاه های اجرایی در سایت استانداری منتشر خواهد شد

کد خبر : 77603 18 دی 1397فرهنگی
پ

با عنایت به تاکید استاندار مازندران، دستگاه های اجرایی در اسرع وقت برنامه اقدامات فوق العاده 100 روزه خود را برای انتشار در سایت استانداری در اختیار روابط عمومی استانداری قرار دهند. ‎

با عنایت به تاکید استاندار مازندران، دستگاه های اجرایی در اسرع وقت برنامه اقدامات فوق العاده 100 روزه خود را برای انتشار در سایت استانداری در اختیار روابط عمومی استانداری قرار دهند.

گفتنی است؛ احمد حسین زادگان پس از انتصاب به عنوان مقام عالی دولت در مازندران در نخستین جلسه شورای اداری استان، از مدیران استان خواست تا برنامه 100 روزه اقدامات فوق العاده دستگاه متبوع را که با توان مدیریتی، امکان تحقق دارند را ارایه نمایند.

استاندار مازندران، گره گشایی از مشکلات مردم را در جهت تقویت امید و نشاط اجتماعی از راهبردهای محوری خود می داند و معتقد است که باید با رفع موانع بخش های مختلف و مشکلات معیشتی مردم، زمینه را برای بهره گیری از مشارکت اجتماعی در مدیریت و توسعه استان فراهم کرد.

برنامه های 100 روزه، تعریف پروژه های جدید نیست و بیش از اعتبار، نیازمند پیگیری است.

اشتراک گذاری