فارسی| En امروز : 27 بهمن 1397

دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات

کد خبر : 73844 2 مهر 1397
پ

دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات ‎

اشتراک گذاری