فارسی| En امروز : 1 اسفند 1397

حسن خیریانپور:

توسعه بخش تعاون اساسی ترین راه حل و منطقی ترین کار برای استقرار عدالت

کد خبر : 73508 18 شهریور 1397
پ

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: در حال حاضر در استان مازندران تعداد 7237 تعاونی فعال هستند که با حدود 542 میلیارد تومان سرمایه تعداد 1947118 عضو عادی مرد و زن را در خود جای داده و 98388 فرصت شغلی را در مازندران مهیا ساخته اند ‎

 

حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران که در مراسم سیزدهمین جشنواره انتخاب تعاونی های برتر استان مازندران سخن می گفت ، با اشاره به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصریح کرد: تعاون به مفهوم همکاری و همیاری ، بخشی از فرهنگ دینی و ملی ملت ما است که در پرتو تعالیم اسلامی بارور گردیده و یکی از تجلیات بارز شخصیت مردم ایران به شمار می رود.
وی افزود: تعاون به عنوان یک راهبرد اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصریح قرار گرفته و بر طبق قانون اساسی نظام اقتصادی کشورمان بر سه بخش دولتی ، تعاونی ، خصوصی پایه ریزی شده که در سایه رونق و رواج تعاونیها می توان خلاقیت ها و استعدادها را در ارائه تولید بهتر شکوفا کرد و نیروهای فعال و کارآمد فاقد ابزار کار و سرمایه را در مسیر سالم و سازنده قرار داد و چرخهای تولید را در جهت دستیابی به استقلال اقتصادی و گسترش بنیادین عدالت اجتماعی به حرکت درآورده و در یک جمله یکی از راه حل ها و اساسی ترین و منطقی ترین و بنیادی ترین کارهایی است که می تواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام گیرد.
حسن خیریانپور گفت: در حال حاضر در استان مازندران تعداد 7237 تعاونی فعال هستند که با حدود 542 میلیارد تومان سرمایه تعداد 1947118 عضو عادی مرد و زن را در خود جای داده و 98388 فرصت شغلی را در مازندران مهیا ساخته اند

اشتراک گذاری