فارسی|En امروز : 25 آذر 1397

آمادگی صداوسیما برای راه اندازی اولین دفتر خبر ی منطقه ای در رامسر:

رامسرمیزبان همایش فصلی خبرنگاران صداوسیما

کد خبر : 70423 11 تیر 1397
پ

همایش فصلی خبرنگاران شهرستان هامعاونت خبرصداوسیمای مازندران درمحل هتل قدیم رامسر سالن بهشت درحال برگزاری است. محمدآزاد فرماندار شهرستان رامسر در این همایش نقش رسانه ها بویژه صداوسیما درانعکاس خدمات نظام جمهوری اسلامی رابسیارسترگ و خطیر برشمرد. وی به تشریح کامل ظرفیت و توانمندی های رامسر و جایگاه جهانی آن پرداخت. سیدعنایت الله احمدی معاون خبرصداوسیمای شبکه مازندران رامسر را دارای ظرفیت ها وپتانسیل های مختلف برشمرد که در حوزه خبربطور ویژه بدان پرداخته شود. ایشان از آمادگی افتتاح اولین دفترخبری منطقه ای غرب استان همچنین رادیو شهری باپشتیبانی مسولان خبرداد. این همایش باپشتیبانی ،فرمانداری،بخشداری،شهرداری و شورای شهر،اتاق اصناف میزبانی شد. دراین همایش فرج الله مهدوی مدیر اتاق خبر،احمدطاهری مسول خبرنگاران آزا اد همچنین خبرنگاران آزاد حضوردارند ‎

اشتراک گذاری
پیوند ها