فارسی|En امروز : 25 آذر 1397

پخش کامل سخنان رییس جمهوردرجمع مدیران ارشد دولت تدبیر وامیددرجلسه شورای اداری:

تاکید فرماندار بربومی سازی سخنان مهم رییس جمهور

کد خبر : 70395 10 تیر 1397
پ

چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان رامسر روزشنبه ۹تیردرمحل مرکز آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع درمیانحاله برگزارشد. دراین نشست مشروح کامل سخنان رییس جمهور درجمع مدیران ارشد دولت تدبیر و امید پخش و فرماندار رامسر تاکید تا با آنالیزاین سخنان نسبت به بومی سازی آن اقدام نمایند فرماندار رامسر گفت : مدیران ادارات باید با درک شرایط کشور به سخنان اخیر رییس جمهور عمل کنند. آزاد۹۸ با بیان اینکه آمریکا با تمام امکانات جنگ اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز کرده است گفت : آتش بس متهم کردن یکدیگر را اعلام میکنم و اقشار و گروه ها نبایددر هیچ فضا و تریبونی فضای را به حاشیه ببرند. وی گفت : آمریکا درحال تلاش است تا تک تک کشور ها را علیه ایران بسیج کند و با اینکه دستگاه دیپلماسی با تلاشهای وزیر باکفایت خارجه هربه آمریکایی را به سنگ خوهد زد اما نیازمند یک انسجام ملی در داخل کشور هستیم. وی گفت : مدیران‌ باید شبانه روزی کارکنند و برای خدمت و رفع مشکل مردم اجازه دارد قانون را تا جایی که نشکند انعطاف دهد. وی افزود : اگر مدیر یا کارمندی در کارش کوتاهی کند و به مردم احترام نگذارد جایش بر روی صندلی خدمت نیست این مسئول با اشاره به اینکه انسجام و وحدت با حرف عملی نمی شود گفت : ارباب رجوع نباید از پله های ساختمان بالا و پایین یا این اتاق و آن اتاق برود نماینده عالی دولت در شهرستان رامسر از دریافت ریزمصرف سال گذشته برق ادارات این شهرستان خبر داد و با بیان اینکه باید صرفه جویی ابتدا از مدیران شروع شود اظهار داشت : طبق دستور رییس جمهور هر اداره ای مصرف برقش نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیشتر باشد برکنار خواهد شد. وی در بخش دیگر سخنان خود دولت ، نظام و کشور را در یک مسیر دانست و اذعان داشت : امروز هرکسی دولت را تخریب کند قطعا به نظام و کشور آسیب زده است فرماندار رامسر با انتقاد از برخی تریبون ها گفت : گاها دیده می شود در مراسمی سخنران اصلی مراسم با درک شرایط کشور بر روی وحدت و همدلی سخن میگوید اما برخی ها در قالب مجری و ... مباحثی تفرقه انگیز ایجاد میکنند که در شان تریبون های مقدس نیست و باعث شکاف در جامعه می شود. ◽️آزاد از اصحاب رسانه و خبرنگاران خواست با درک شرایط حساس کشور در راستای وحدت و همدلی گروه های مختلف تلاش کنند. ‎

اشتراک گذاری
پیوند ها