فارسی| En امروز : 28 اسفند 1397

حسن خیریانپور :

تعداد 13 واحد تولیدی – صادراتی مازندران از کمک سود تسهیلات بانکی بهره مند شدند

کد خبر : 66 27 فروردین 1397اجتماعی
پ

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران یکی از برنامه های مهم جناب آقای مهندس اسلامی استاندار محترم مازندران را ارتقای صادرات غیر نفتی استان و تحقق آن به 3 میلیارد دلار در پایان برنامه ششم اعلام و تصریح کرد: تحقق این هدف با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل نهفته در مازندران دور از ذهن نبوده و با ایجاد یک عزم همگانی در بخش خصوصی و بخش دولتی قابل تحقق و عملیاتی شدن می باشد. ‎

 

  حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: با پیگیریها و اهتمام مجدانه جناب آقای مهندس محمد اسلامی استاندار محترم مازندران در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی تعداد 13 واحد تولیدی – صادراتی استان مازندران توانستند در سال 1396 مبلغ یک میلیارد و شصت و هشت میلیون تومان کمک سود تسهیلات بانکی دریافت نمایند. حسن خیریانپور افزود: با احتساب یک میلیارد تومان کمک سود تسهیلات بانکی پرداختی به شرکت کاله مازندران که در لیست صادرکنندگان ملی قرار گرفته تعداد واحدهای تولیدی – صادراتی بهره مند شده مازندران از یارانه مزبور به تعداد 14 واحد تولیدی و به مبلغ 2 میلیارد و 68 میلیون تومان رسیده است. حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران یکی از برنامه های مهم جناب آقای مهندس اسلامی استاندار محترم مازندران را ارتقای صادرات غیر نفتی استان را به تحقق 3 میلیارد دلار در پایان برنامه ششم اعلام و تصریح کرد: تحقق این هدف با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل نهفته در مازندران دور از ذهن نبوده و با ایجاد یک عزم همگانی در بخش خصوصی و بخش دولتی قابل تحقق و عملیاتی شدن می باشد.

اشتراک گذاری