فارسی|En امروز : 3 بهمن 1397

جشنواره اردیبهشت دربهشت رامسر

اولین جشنواره چای درکتالم و سادات شهربرگزارشد

کد خبر : 1329 26 اردیبهشت 1397
پ

درسلسله جشنواره های اردیبهشتی رامسر،جشنواره چای بود که نخستین بار با تصویب ستاد دایمی جشنواره های رامسربه همت شهرداری و شورای اسلامی کتالم و سادات شهربرگزارشد. ‎

دراین جشنواره یک روزه نمایشگاه باحضورتولیدکنندگان و کارخانجات چای همچنین رونمایی ازتمبرجشنواره وجشن برگزارگردید.

رامسرسالانه حدودهزارتن برگ سبز چای تولید دارد.

اشتراک گذاری
پیوند ها