فارسی|En امروز : 3 بهمن 1397

برای امور جوانان همه دستگاههاپای کارباشند

کد خبر : 1321 26 اردیبهشت 1397
پ

جلسه ستادسستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان رامسر به ریاست فرماندار رامسرتشکیل شد. ‎

محمدآزادفرماندارشهرستان رامسر در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان گفت:برای امورجوانانامور جوانان همه دستگاههاپای کاربیایندوبرنامه ریزی هامون باشد.

وی بیان داشت:جلسات مهمی چون امور جوانان بایدکارگاهی و عملیاتی باشد و براساس اولویت بندی ها اقدام در.

وی اظهارداشت:ازشورونشاط جوانان باید بهره جست.

اشتراک گذاری
پیوند ها