فارسی|En امروز : 3 بهمن 1397

ظرفیت های رامسربرای صادرات گل وگیاه

کد خبر : 1318 26 اردیبهشت 1397
پ

بازدیدهیات روسی باهمراهی معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری از یک واحدتولیدی گل وگیاه ‎

هیات روسی ازاستان ساراتف روسی با همراهی مسئولان استان وشهرستانی ازیک واحد تولیدی گل وگیاه عبدالکریمی بازدیدنمودند

اشتراک گذاری
پیوند ها