فارسی|En امروز : 3 بهمن 1397

بازدید هیات روسی از دهکده صنایع دستی

کد خبر : 1317 26 اردیبهشت 1397
پ

معاون استاندارساراتف روسیه از دهکده صنایع دستی رامسر ‎

سترلینکوف معاون استاندار ساراتف روسیه دربازدیدی از دهکده صنایع دستی رامسر با توانمندی های این حوزه آشنا شد وبسیارمورد توجه هیات روسی قرارگرفت.

اشتراک گذاری
پیوند ها