فارسی|En امروز : 3 بهمن 1397

گامی بلند برای دیپلماسی اقتصادی:

بازدید هیات روسی از تله کابین رامسر

کد خبر : 1315 26 اردیبهشت 1397
پ

آلکسی سترلینکوف معاون استاندارساراتف روسیه در راس یک هیات اقتصادی دارد رامسرشد ‎

سترلینکوف معاون استاندار سادات روسیه به همراه هیات اقتصادی دارد رامسر شد ودر بدودورودازتله کابین رامسر بازدیدنمود

 

 

اشتراک گذاری
پیوند ها